AKS Etik Değerleri faaliyetlerimizi gerçekleştirirken uymamız gereken etik ilkeleri tanımlayarak ve yaygınlaştırarak, ortak davranış birliği oluşturarak çalışmalarımızda ve karar alma süreçlerimizde temel bir kılavuz görevi üstlenmektedir.

Çalışanlarımızdan AKS Etik Değerlerine uygun olarak yüksek standartlarda davranış ve tutum sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmaları, AKS kurumsal yapısının güvenilirliğini koruma ve geliştirmeleri beklenmektedir.

Tüm paydaşlardan, etik değerlere ve bu değerleri destekleyen tüm uygulama prensiplerine uymaları beklenmektedir.

AKS Etik Değerleri;

Dürüstlük:  

AKS tüm faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.

Şeffaflık:

AKS; çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde şeffaf ve açıktır. Paydaşlarına tüm faaliyetlerinde doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.

Tarafsızlık:

AKS olarak; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı ve siyasi görüş gibi nedenlerle müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, diğer paydaşlarımıza, topluma ve insanlığa olan sorumluluklarımızı tarafsızlık ilkesi gözetilerek yerine getirir. Tüm AKS çalışanları herkese adil ve eşit davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır.

Müşteri Odaklılık:

AKS ve çalışanlarının önceliği müşteri memnuniyetidir. Müşterilerine verdiği tüm hizmetlerini kalite ve istikrarla yerine getirerek, değişen müşteri gereksinimleri karşısında da etkin çözümler sunarak müşterileri için değer katar.

Gizlilik:

AKS ve çalışanları olarak; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer paydaşlarımızın gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösterir ve bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin vermez.

Yasalara Uyum:

AKS yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyet ve işlemlerini T.C. yasaları ve milletlerarası ilgili yasa ve düzenlemelere uygun olarak yürütür. Yürürlükteki mevcut yasalara uyum için gerekli tedbirleri alır. Çocuk işçi kapsamına giren 16 yaşın altında çocuk işçi çalıştırmaz.

Çevre ve İş Güvenliğine Uyum: 

AKS ve çalışanları tüm faaliyetlerinde çevreye, topluma ve ekonomiye değer katmayı  gözetir.Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği  ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirir, bu konuda çalışanlarına sürekli eğitimlerle farkındalık yaratır,  risk analizleri ile sürekli iyileştirilmeler sağlanır.

 

Cahit Durmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Mayıs 2015