Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikası

Tüm süreçlerinde Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin prensip ve gerekliliklerini dikkate alan bir kuruluş olarak;

  Müşteri Memnuniyetini sağlamayı,

  Çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve tüm paydaşlarımızı kalite zincirinin birer halkası olarak görmeyi,

  “Kalite, Eğitim ile başlar ve devam eder” felsefesini benimseyerek, tüm faaliyetlerimizde sürekli eğitimi temel ilkelerimizden biri olarak benimsemeyi,

  Etkin bir atık yönetimi ile atıklarımızın azaltılarak geri kazanılmasını  ve yasal yollarla bertaraf edilmesini sağlayarak, kirliliği önlemeyi,

  Kaynakların (hammadde, enerji, su vb.)  etkin kullanılmasını ve çevresel risklerinin en aza indirilmesini,

  Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak için tüm risklerin  değerlendirilerek tehlikelerin kaynağında yok edilmesini, kaza, yaralanma, hastalıklara karşı korunmayı, kişisel koruyucuların kullanımını sağlayarak, gerekli eğitimlere tüm çalışanların katılımını sağlamayı,

  Yükümlü olduğumuz yürürlükteki ulusal ve uluslararası Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı,

  Vizyonumuz, stratejilerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkili ve verimli uygulanması için bu sistemlerin sürekli iyileştirilmesini şartlara uygunluk için amaç ve hedeflerini belirlenmesini, gözden geçirilmesini sağlamayı,

  Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri politikasının ilgili taraflara duyurulmasını sağlamayı,

Çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,  standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve Entegre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Genel Koordinatör