Etkinliğini sürekli iyileştirdiğimiz ve gözden geçirdiğimiz Kalite Yönetim Sistemimiz ile;

 • Müşteri beklenti ve taleplerini karşılayan,
 • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini eğitimlerle sürekli destekleyen,
 • Çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize güvenli bir çalışma ortamı yaratan,
 • Çevre ve İş sağlığı güvenliği prensip ve gerekliliklerini yerine getiren,

tüm ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Müşteri beklentilerine ve yasal düzenlemelere uygun ürünlerin üretilmesini sağlamak için; Hammadde ve malzemenin girişinden ürünlerin sevkine kadar olan sürecin her aşamasında kalite yönetim sisteminin standartlarına uygunluğunun denetimi üretim süreçlerinde ve Kalite Test Laboratuarı’nda kullanılan analiz ve ölçüm cihazları ile yapılmaktadır. Ayrıca sektöründe uluslararası seviyede rekabet gücünü artırmak ve sürekli gelişimini sağlamak amacı ile süreç odaklı kalite yönetim anlayışına sahiptir.

Tüm kalite yönetim faaliyetlerimizi ISO 9001:2008 - Kalite Yönetim Sistemi standardının yanında, aşağıda yer alan sistem standartları ve kalite kontrol tekniklerini kullanarak müşterilerimizin beklentilerini etkin iş akışları ile yönetmekteyiz.

 • ISO 9001 :2008 Kalite Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 – İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Çalışmaları
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Çalışmaları
 • IPK-SPC uygulamaları
 • Cpk-Cmk  uygulamaları
 • 5S uygulamaları
 • Kaizen uygulamaları
 • 8D- Müşteri Şikâyeti ve DÖF Yönetimi
 • Ürün ve hizmet geliştirme çalışmaları İle sürekli iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir.

Test Laboratuarımızda Kullanılan Analiz ve Ölçüm Cihazları

Test laboratuarımızda ve üretim alanlarımızda yer alan analiz ve ölçüm cihazları ile üretim aşamasında ve ara kontrollerde parçaların kalite kontrollerinin hassas ölçüm cihazları ile ölçülerek müşteri istek ve beklentileri karşılanmaktadır.

CMM Ölçüm Cihazı (ZEISS marka)

700x1000x600 boyutlarında 5 eksenli 3D ölçüm cihazı ile yüksek hızlı tarama ve Kalıp imalatının yanında kritik parçaların maksimum hassasiyet ile Yalnızca 1.5+L/350μm' uzunluk ölçüm belirsizliği ile, hassas ölçümler yapılabilmektedir.

Profil Projeksiyon Ölçüm Cihazı (MITUTOYO marka)
 
0.0001 hassasiyetli ölçüm cihazı ile imalat başlangıcı ve üretim aşamasında ölçülerin kontrolü yapılmaktadır. 6 haneli dijital gösterge üzerindeki ölçüm verilerinin doğrudan okunması ile güvenilir ve hatasız ölçümler yapılabilmektedir.
 
Sterio Mikroskop, Özel Kamera Sistemi ve Ölçüm Programı
 
0.001 hassasiyetli özel mikroskop ve programı ile bütün ölçümler yapılabilmektedir. Bimetal kontaklarda gümüş kalınlığı ve gümüşün homojen dağılımı bu cihazlar ile kontrol edilerek müşteri isteğine göre raporlanmaktadır.

Brinell ve Mikro-Vickers Digital Sertlik Ölçüm Cihazı (MITUTOYO marka) 
 
Mikrovickers sertlik testi HV 0.01 - HV 1 vickers arasındadır.Kaliteyi birinci dereceden etkileyen hammaddeler için giriş kalite ve laboratuar personeli tarafından hammadde sertliği HRB-HRC-HB-HV olarak kontrol edilmektedir.
 
 
Üniversal Malzeme Çekme - Basma Test Cihazı (LLOYD marka) 
 
Hammadde kalitesi ve özellikle kaynaklı kontak üretiminde kontak kaynak kalitesi çekme yöntemi ile test edilmektedir.