Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikalarımız: 
 
• Tüm faaliyetimizi çevreye ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarına saygılı bir şekilde yürütürüz.
• Yasal yükümlülüklerin ötesinde bir anlayışla, çevre dostu üretim konusunda hassasiyet gösteririz 
• Başta tedarikçilerimiz olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk konusundaki gelişimlerini destekleriz
• Çalışanlarımızı sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları gönüllülük projelerinde gönüllü olmaları konusunda destekleriz. 
• Çevreyi koruma yönelik uluslararası standartlara sahip olma ve uyum sağlamayı kurumsal önceliklerimiz arasında ele alırız
• Kuruluşumuzun tüm faaliyetlerinde yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.