AKS Kontak Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı; 
 
AKS Kontak, tüm faaliyetlerini hissedarları, çalışanları ve iş ortakları ile birlikte daha iyi bir yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek için “sorumluyuz “ bilinci ile yürütür. Kurumsal bir değer olarak içselleştirilmesindeki belirleyici rol ise,  sosyal sorumluluk ve hayırseverlik kavramları ile bütünleşmiş olan Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Cahit Durmaz’ a aittir. AKS Kontak, sahip olduğu bu bilinçle tüm faaliyetlerinde kurumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez ilkelerinden biri olarak kabul eder. Bu ilkenin yüklediği sorumluluk ile tüm faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini gözetir, sosyal sorumluluk projeleri ile de toplum ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacak çalışmaları destekler.  
 
AKS Gönüllüleri 
 
AKS Kontak, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının bir sonucu olarak çalışanlarının bilgi, zaman, yetenek ve deneyimlerini Gönüllülük Projelerinde değerlendirmeleri konusunda desteklemekte, çalışanlarının sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine önem vermektedir. Her çalışanımız AKS Gönüllülerinin doğal bir üyesi konumunda yer almakta, yöneticilerimiz gönüllülük projelerinde rol model olmaktadır. 
 
AKS Gönüllüleri, aktif olarak yer aldıkları gönüllülük projeleri ile bazen ihtiyaç sahibi bir insanın yüzündeki tebessüme, bazen de dünyamızın daha yaşanılabilir hale gelmesi için atılmış çevresel bir adıma katkı sağlamaktadır.